Design a site like this with WordPress.com
Rozpocznij

Światowy Dzień Logiki obchodzony był po raz pierwszy 14 stycznia 2019 roku. Data 14 stycznia stanowi rocznicę urodzin Alfreda Tarskiego (1901-1983) i zarazem rocznicę śmierci Kurta Gödla (1906-1978). W 2019 roku Światowy Dzień Logiki został proklamowany przez UNESCO.

Przy okazji piątego Światowego Dnia Logiki Katedra Logiki i Metodologii Nauk Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zakład Logiki i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, pragnąc uczcić pamięć Profesora Jerzego Perzanowskiego, zapraszają do udziału w konferencji, która odbędzie się 13-14 stycznia 2023.

W piątek 13 stycznia obrady poświęcone będą wpływowi twórczości Profesora Perzanowskiego na środowisko kognitywistyczne w Polsce. Obrady prowadzone będą w Poznaniu i transmitowane w Łodzi.

W sobotę 14 stycznia konferencja poświęcona będzie refleksji filozoficzno-logicznej Profesora Perzanowskiego. Obrady, analogicznie, prowadzone będą stacjonarnie w Łodzi i transmitowane w Poznaniu.

Zgłoszenia referatu prosimy wysyłać na adres:
dorota.leszczynska@amu.edu.pl (obrady piątkowe),
janusz.kaczmarek@uni.lodz.pl (obrady sobotnie).


Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Perzanowski

Jerzy Perzanowski (1943-2009) był polskim logikiem i filozofem aktywnie wspierającym powstanie i rozwój kognitywistyki w Polsce.

Studia filozoficzne odbył pod kierunkiem prof. Romana Ingardena i prof. Izydory Dąmbskiej, studiował również matematykę. Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii uzyskał na podstawie pracy pt. ,,The Deduction Theorems for the Modal Propositional Calculi Formalized After the Manner of Lemmon”, zaś stopień doktora habilitowanego z zakresu filozofii i logiki na podstawie rozprawy pt. ,,Logiki modalne a filozofia”. W 1995 uzyskał nominację na tytuł profesora.

Zainteresowania badawcze Profesora Perzanowskiego leżały w zakresie logiki filozoficznej, filozofii logiki, i wreszcie – ontologii. Był twórcą wielu idei, prowadzących do rozwoju psychoontologii, protofizyki, czy ontologiki.

Zobacz też:


Patronat:

Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne

Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki