Design a site like this with WordPress.com
Rozpocznij

Program 13.01.2023 (Poznań)

/ostatnia aktualizacja: 12.01.2023/

Obrady w auli A (bud. E, ul. Szamarzewskiego 89)


9:30-9:40 otwarcie konferencji, Dorota Leszczyńska-Jasion (UAM, Poznań)

9:40-11:10 WSPOMNIENIE
Andrzej Klawiter, ,,Muśnięcia filozoficzne i kognitywistyczne, których się nie zapomina. O spotkaniach z Jerzym Perzanowskim”
Jerzy Pogonowski, ,,Fotowspominki konferencyjne”

11:10-11:30 przerwa na kawę/herbatę

11:30-11:45, otwarcie drugiej części: Prezeska Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Anita Pacholik-Żuromska

11:45-12:15 Maciej Raś (UAM, Poznań), ,,Jak powstają złożone działania z narzędziami? Narzędzia złożone i transformacje motoryczno-mechaniczne” [abstrakt]
12:15-12:55 Olgierd Borowiecki (UMK, Toruń), ,,Two memory systems” [abstrakt]

13:00-14:00 przerwa obiadowa

14:00-14:30 (transmisja) Aleksandra Krogulska (the University of Warwick), ,,Czy mniej może znaczyć więcej? Rola odroczenia czasowego w metapamięciowej decyzji o zatrzymywaniu uczenia” [abstrakt]
14:30-15:10 Krystian Barzykowski (UJ, Kraków), ,,W poszukiwaniu poznawczych mechanizmów pamiętania osobistej przeszłości” [abstrakt]

15:10-15:40 przerwa na kawę/herbatę

15:40-16:20 Marta Łukowska (US, Szczecin), ,,Dlaczego warto słuchać własnego serca?” [abstrakt]

16:20-17:00 Piotr Szymanek (UJ, Kraków), ,,Religia w perspektywie predykcyjnej: o korkach poznawczych, agency detection i przypadku Szawła” [abstrakt]

17:00-17:10 zamknięcie pierwszego dnia konferencji