Design a site like this with WordPress.com
Rozpocznij

Program 14.01.2023 (Łódź)

/ostatnia aktualizacja: 12.01.2023/

11:00-11:40 Tomasz Kowalski (UJ, Kraków), ,,Sylogistyka jako algebra relacji”
11:40-12:40 Wspomnienia o prof. Perzanowskim

12:40-14:20 przerwa obiadowa + kawa/herbata

14:20-15:00 Jan Woleński (UJ, Kraków, WSIiZ, Rzeszów), ,,Prawda a konieczność”
15:00-15:30 Marek Magdziak (UWr, Wrocław), ,,Ontologika modalna”
15:30-16:00 Janusz Kaczmarek (UŁ, Łódź), ,,Ontologika modalna Jerzego Perzanowskiego w interpretacji teorii krat i topologii ogólnej”

16:00-16:25 przerwa ,,odświeżająca”, kawa, herbata, ciasteczka

16:25-17.00 Wojciech Krysztofiak (US, Szczecin), ,,Uogólnienia formalnej ontologii stanów rzeczy”
17:00-17:35 Piotr Błaszczyk (UP, Kraków), ,,O interpretacji tekstu matematycznego”. 

17.35 – Zakończenie – Dorota Leszczyńska – Andrzej Indrzejczak